Simple python-client to transfer/copy an IMAP mailbox to another.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
lukas 64a9936ddb moved to github 2 lat temu
README.md moved to github 2 lat temu

README.md

pymap-copy

Moved to github: github.com/Schluggi/pymap-copy